• “DOĞU KARADENİZ KUŞLARI” KİTAP OLDU
  • KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKI TANITIM FİLMİ
  • EFSANE TÜRKÜ HAYDE’Yİ “DOĞA İÇİN ÇAL”DILAR
  • KARADENİZ’İN EN İYİ 10 TARİHİ YERİ

logo

“ARTVİN’DE MEVSİMLER 15” FOTOĞRAF YARIŞMASI

Artvin Valiliği, “Artvin’de Sonbahar” temalı fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışmada birinci olana fotoğraf makinesi armağan edilecek.


ARTVİN’DE-MEVSİMLER-’15-FOTOĞRAF-YARIŞMASI-2İşte Artvin Valiliğinin düzenlediği, “Artvin’de Sonbahar” temalı fotoğraf yarışmasının ayrıntıları;

1 – KONU VE AMAÇ

“Artvin’de Mevsimler ’15 ” fotoğraf yarışmasının konusu “Artvin’de Sonbahar” olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı, amatör fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden Artvin’de mevsimlerin yaşanmasına ilişkin bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak, Artvin’in eşsiz doğasının ve kültürünün duyurulmasına ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır. Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir.

2 – KATILIM ŞARTLARI

Yarışma, Seçici Kurul dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri, Artvin ilinde ikamet eden/yaşayan tüm amatör fotoğrafçılara açıktır.

Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada derece almamış olması gerekmektedir.

Fotoğrafın sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.

Yarışma başvuruları online olarak http://www.artvin.gov.tr/yarisma adresinden yapılabilecektir. Seçici kurulun ödüle ve sergilenmeye değer gördüğü eserler daha sonra başvuru sahiplerinden CD ortamında, büyük baskıya (uzun kenar en az 45 cm olarak) uygun olacak şekilde, yüksek çözünürlükte (300 dpi gibi) ve en yüksek sıkıştırma kalitesinde (12), kısa kenarı en az 2300 pixel olarak JPEG formatında istenecektir.

Yarışma sayısal ortamdadır. Baskılar kabul edilmeyecektir. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır.

Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
Kurumumuz katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir.

Yarışma renkli sayısal dalda düzenlenmektedir. Siyah-beyaz ve sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilmek istendiğinde, sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, T.C. Artvin Valiliği tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir.

Her katılımcı Artvin il sınırları içinde 2015 yılı sonbaharında çekilmiş, en fazla 3 (üç) adet eserle yarışmaya katılabilir. Yarışmaya katılan eser sahipleri online başvuru sırasında otomatik oluşturulan rumuz ile anılacaktır. Katılım sırasında bu bilginin katılımcı tarafından saklanması önemlidir.

Başvuru yapılan fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

E-posta yolu ile gönderiler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 – ESERLERİN GÖNDERİLMESİ VE İADESİ

Katılım formu eksiksiz doldurulacaktır. Gerektiğinde istenilecek olan CD kayıtlarındaki görüntülerin adlandırılmaları online katılım formu ile aynı rumuz eklenerek yapılmalıdır.
Gerektiğinde istenilecek kayıtlı CD gönderim sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenip Yarışma Sekreteryası’na elden teslim edilecek ya da posta yoluyla gönderilecektir.
CD’ler ve online başvuru form çıktıları katılımcılara iade edilmeyecektir.

4 – KULLANIM HAKLARI

Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının T.C Artvin Valiliği yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için T.C: Artvin Valiliği’ne izin / muvaffakatname verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak T.C. Artvin Valiliği ve eser sahibinin olacaktır. T.C. Artvin Valiliği bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin adını belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle T.C. Artvin Valiliği’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.

5 – YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlangıç Tarihi : 3 Kasım 2015 Son Katılım Tarihi : 11 Aralık 2015 Değerlendirme Toplantısı : 16 Aralık 2015 Sonuç Bildirimi : 21 Aralık 2015 Ödül Töreni ve Sergi : Ocak 2016’nn ilk yarısı

6 – SEÇİCİ KURUL

Kemal CİRİT Artvin Valisi
Faruk AKBAŞ Fotoğraf Sanatçısı
Süleyman İNAL Fotoğraf Sanatçısı – Artvin Fotoğrafçılar Derneği – Dernek Başkanı

7- ÖDÜL

DSLR Fotoğraf Makinesi

Share
#

SENDE YORUM YAZ

6+3 = ?