• “DOĞU KARADENİZ KUŞLARI” KİTAP OLDU
  • KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKI TANITIM FİLMİ
  • EFSANE TÜRKÜ HAYDE’Yİ “DOĞA İÇİN ÇAL”DILAR
  • KARADENİZ’İN EN İYİ 10 TARİHİ YERİ

logo

29 Aralık 2014

GÜMÜŞHANE’DE ETKİN SU YÖNETİMİ PLATFORMU

Gümüşhane Valiliğince “Etkin Su Yönetimi” Platformu oluşturuldu. TEMA vakfı Gümüşhane temsilcili de projeyi destekliyor.


Gümüşhane’de-Etkin-Su-Yönetimi-Platformu2Gümüşhane Valiliği “Etkin Su Yönetimi” Platformu Valilik Toplantı Salonu’nda Toplandı. Vali Yücel Yavuz’un başkanlığını yaptığı toplantıya, Vali Yardımcıları İsmail Özkan ve Şenol Turan, İlçe Kaymakamları, İl Genel Meclisi başkanı ve İl Genel Meclis Üyeleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Müdürleri, İlçe Belediye Başkanları, TEMA Vakfı Temsilcisi Yusuf Oral ve Kent Konseyi Başkanı Hasan Pir katıldı.

Etkin Su Yönetimi Platformu’na ilişkin TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcili Yusuf Oral basın açıklaması yayınladı. İşte o açıklamalar;

Gümüşhane’de-Etkin-Su-Yönetimi-Platformu3Bilindiği üzere son yıllarda ülke genelinde etkin şekilde kuraklık yaşanmaktadır. Yağış miktarının az olmasına bağlı olarak yaşanan bu kuraklık, toplam yağış almada ülke ortalamasının altında olan Gümüşhane de daha ileri boyutta hissedilmiştir. Özellikle 2014 yılı yaz ayında yüzyılı aşkın süredir aktığı bilinen su kaynaklarının kuruması, kırsal kesimde yaşamı zorlaştırmakta ve durum insanlar tarafından endişeye neden olmuştur.

Dünya genelinde küresel ısınmaya bağlı olarak görülen kuraklıklar aslında insan eli ile yıllardır yaptığımız tahribat ve betonlaşma neticesinde gerçekleşen bir sonuçtur. Modern yaşam ve kentleşme arzusu her ne kadar 1800’lü veya 1900’lü yıllardaki dünyayı göremememize neden olsa da insan eli ile bozduğumuz bu sistemi yine insan eli ile düzeltmek için tüm gayretimizle mücadele etmemiz gerekmektedir.

Bütün canlıların en temel ihtiyacı olan su, Gümüşhane Valiliği tarafından 26.12.2014 tarihinde düzenlenen ”etkin su kullanımı” konulu toplantıda masaya yatırılmıştır. Son yıllarda ilimizde görülen kuraklıklardan dolayı karşılaşılan sorunların ele alındığı ve kuraklıkla mücadele için düğmeye basıldığı bu çalışma kesinlikle tüm illerimizde örnek alınıp uygulanacak niteliktedir.

Su yıllardır TEMA Vakfı olarak yürüttüğümüz erozyon mücadelesi ve doğal kaynakların korunması faaliyetlerinin bir parçası olmuştur. Çünkü su başta insanlık olmak üzere tüm canlı hayatının olmazsa olmazıdır. Her bireyin temiz suya ulaşma hakkı vardır. Suyun kanunlarla korunması azalan temiz su kaynaklarının teminatı ve insanlık adına atılan iyi bir adım olacaktır. TEMA Vakfı tarafından 2012 yılında tamamlanan ”Su Kanunu Tasarısı” ile suyun kanunlarla muhafaza altına alınması gerektiği kamuoyu ile ve ilgili bakanlıklarla paylaşılmıştır.

Ülkemizde bir çok ilde bazı kurum ve sivil toplum kuruluşları tarafından su ile ilgili çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Fakat Gümüşhane de Valilik tarafından kurulan platformla etkin su kullanımı konusunda, tüm ili kapsayacak şekilde yapılan ülke çapındaki ilk çalışmadır. TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilciliği olarak onur duyduğumuz bu çalışmayı başlatan Sayın Valimiz Yücel YAVUZ başta olmak üzere emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

TEMA Vakfı genel merkezi ile paylaştığımız bu çalışmayı il temsilciliklerimiz kanalı ile tüm illerde örnek çalışma olarak gösterilmesi için gerekli adımları atacağız. Ülke çapında tüm valiliklerde benzer amaç doğrultusunda platformların kurulması için ön ayak olarak yaygınlaşmasını sağlayacağımız gibi, kurulan bu platformlar sayesinde tutulan envanterlerin bir sonuç raporu haline getirilmesi ve dünyaya örnek çalışma olarak sunulması için üzerimize düşen tüm sorumlukları yerine getireceğiz.

TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilciliği ve Gümüşhane Çevre Derneği ( GÜÇED ) tarafından sekretaryasını yürütmeye talip olduğumuz bu çalışma ile ilgili olarak bu süreçte tüm Gümüşhane halkından duyarlılık ve destek beklemekteyiz.

TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilciliği olarak Gümüşhane Valiliği tarafından düzenlenen ”etkin su kullanımı” konulu toplantıya ve izlenecek yolların belirlenmesine katkı sağlamak amacı ile atılacak adımlarla ilgili önerilerimiz şunlardır ;

1- Şehrin su potansiyelinin belirlenerek su sicilinin oluşturulmalı, Suların kalite ve kirliliğinin güncel verilerle belirlenmesi gerekmektedir.

2- Gölet ve sedde’ler gibi yüzey sularını biriktirici yatırımların yapılması ve yapılacak olan yüzey su biriktirmelerinde buharlaşmayı engelleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir. ( Gölet yapımında dar vadi seçimi, üzeri kapalı sistem v.b)

3- Sulak alanlarda yapılacak her türlü çalışmada doğal yaşamın göz ardı edilmemesi ve bu hususta gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Özellikle yeraltı su kaynaklarını besleyen akarsu yataklarının yapılaşmaya açılmaması için tedbirler alınması gerekmektedir.

4- Madencilik sektörü ve yol inşaatlarında yapılan patlatmalar iyi denetlenmeli ve yeraltı suları açısından risk oluşturacak nitelikteki patlatmalara asla izin veilmemelidir.

5-Şehrin hidroelektrik potansiyelinin belirlenmesi ve fayda analizinin yapılması, yapılacak olan fayda analizlerinde olası kuraklıkların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Enerji yatırımlarının planlamasında her bireyin su hakkının dikkate alınmalıdır. Özellikle’de enerji yatırımlarında son on yılların veya 50 yılın debi ortalamaları değil 2013-2014 verileri kullanılmalıdır.

6- Su ile ilgili birlik ve kooperatiflerin kurulmalıdır. Yapılacak olan etkin sulama yöntemlerinin uygulanmasında bu birlik ve kooperatiflerden üzerinden daha verimli bilgi aktarımı sağlanacaktır. Tarımsal sulamada etkin sulama yöntemi uygulayan çiftçilere teşvik ve onurlandırıcı desteklemelerin yapılmalıdır.

7- Su kirliliğine sebep olan her türlü etmene karşı mücadele edilmelidir. Akarsu yatağı ve akarsu kenarlarındaki kirletici etki oluşturan işletmeler gözden geçirilmelidir. Kimyasal kirliliğe neden olan işletmelerin derhal uyarılması gerektiği gibi evsel kirlilik ve suni gübre kullanılması konusunda toplumu bilinçlendirici faaliyetler yürütülmelidir.

8- Su israfı konusunda çalışmalar yapılmalı ve kamuoyunu bilinçlendirici faaliyetler düzenlenmelidir. Broşür, yerel gazete ilanları, konferans, panel gibi etkinliklerin altyapısı zaman kaybetmeden oluşturulmalıdır.

9- İl merkezi, ilçeler ve köylerde şebeke kayıplarının belirlenmelidir. Özellikle il belediyesi ve ilçe belediyelerinde depolardan çıkan su debileri ile tahsilatı yapılan su debileri arasındaki farklar belirlenmelidir. Alınacak kararlarla özellikle okul, hastane vb. sosyal donatılar başta olmak üzere iş yeri ve konutlardaki tesisat ve armatür ( musluk ) kaçaklarını tespit edilmeli ve önleminin alınması gerekmektedir.

10- Şehrin yeraltı su envanterinin oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılmalıdır. Olası ciddi kuraklıklar için çözüm senaryolarını belirlenmeli ve bu konuyla ilgili il merkezinde halkın katılabileceği çalıştayların düzenlenmesi gerekmektedir.

11- Su konusunda yıllardır akademik çalışma yürüten Gümüşhane Üniversitesi öğretim görevlilerinin bu platforma dahil edilmeleri gerekmektedir. Atılacak her adımın bilimsel olması iyi bir sonuç almada etkili olacaktır.

12- İlgili bakanlık ve bakanlıklardan bu toplantılardan çıkacak sonuçlar çerçevesinde bütçe talebinde bulunulması için siyasiler tarafından zemin oluşturulması ve katkı sağlanması gerekmektedir.

TEMA Vakfı Gümüşhane temsilciliği ve Gümüşhane Çevre Derneği ( GÜÇED ) olarak yapılacak çalışmaların sekretaryasını yürütmeye talibiz. Bu platformda yürütülecek çalışmalar sırasında tüm üyelerimiz ve gönüllülerimizle beraber destek olacağımızı temin ederiz. Öncelikle tüm Gümüşhane halkından suyuna sahip çıkmasını ve bir damlasını bile israf etmemesini rica ediyoruz.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

3+7 = ?