• “DOĞU KARADENİZ KUŞLARI” KİTAP OLDU
  • KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKI TANITIM FİLMİ
  • EFSANE TÜRKÜ HAYDE’Yİ “DOĞA İÇİN ÇAL”DILAR
  • KARADENİZ’İN EN İYİ 10 TARİHİ YERİ

logo

05 Haziran 2016

KAÇED’İN “KADIN VE ÇEVRE” PROJESİNDEN ANLAMLI KONFERANS

Karadeniz Çevre Derneği (KAÇED)’in Alman LIFE E.V. Derneği ortaklığında hazırlayıp sunduğu ve kabul edilen “Kadın ve Çevre” projesi kapsamında Rize’de “Cinsiyet Eşitliği ve Çevre Uluslararası Konferansı” düzenlendi.


KAÇED’İN KADIN VE ÇEVRE PROJESİNDEN ANLAMLI KONFERANS-81Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde 01-03 Haziran 2016 tarihleri arasında Karadeniz Çevre Derneği (KAÇED)’in “Kadın ve Çevre” projesi kapsamında “Cinsiyet Eşitliği ve Çevre Uluslararası Konferansı” düzenlendi. İlçede yer alan Ayder Yaylasındaki bir otelde düzenlenen konferansa 8 Alman STK temsilcisi ve 35 Kadın Türk sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

KAÇED’İN KADIN VE ÇEVRE PROJESİNDEN ANLAMLI KONFERANS-9Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen proje ile ilgili Karadeniz Çevre Derneği (KAÇED) Başkanı Yaşar Yeğen yaptığı açıklamada, proje ile sürdürülebilir ve ekolojik açıdan doğru olan tüketim ve üretim biçimleri ile doğal kaynakların kullanımı ve yönetimi konusunda kadınlara yönelik bilinç yükseltici çalışmalar yapılması için güçlü bir diyalogla karşılıklı anlayış ve etkileşimin güçlendirilmesinin hedeflendirildiğini ifade ederek, “Uluslar arası konferans faaliyeti, ‘Çevre sorunlarının çözümüne ilişkin sivil toplum örgütlerinde kadın inisiyatiflerinin geliştirilmesi ve doğa koruma konusunda politika önerileri geliştirebilecekleri canlı ve renkli bir diyalog zeminin oluşturulması’, ‘Evre ve doğa koruma konularında bir dizi bileşik seminerler, konferans ve uluslararası çalışma ziyaretleri ve diğer destekleyici eylemler ile proje hedef gurubunun kapasitesinin ve becerisinin artırılması’ ve ‘Avrupa Birliği’nin üzerine inşa edildiği değerleri, işleyişi ve politikaları da dâhil olmak üzere, cinsiyet eşitliği, kadın ve çevre, doğa koruma yaklaşımlarının anlatılması yolu ile kadın ve kız çocuklarının konumlarını güçlendirilmesi’ gibi konuların destekleyecek şekilde tasarlandığını kaydetti.

KAÇED’İN KADIN VE ÇEVRE PROJESİNDEN ANLAMLI KONFERANS-7Düzenlenen Uluslararası Konferansın AB Müzakere sürecinde hak temelli STK’lara ve yurttaş girişimlerine AB Müktesebatı, müzakere süreci konusunda bilgilenmelerini ve STK’ların kendi geliştirdikleri çalışma grupları, takvimi ve biçimi çerçevesince demokrasi ve hukuk üstünlüğü alanında politika önerileri geliştirebilecekleri canlı bir diyalog zeminin oluşturulmasına vesile olduğunu kaydeden Yeğen, proje genelinde hedeflenen sonuçları şu şekilde sıraladı:

KAÇED’İN KADIN VE ÇEVRE PROJESİNDEN ANLAMLI KONFERANS-6• Çevre sorunlarının çözümüne ilişkin sivil toplum örgütlerinde kadın inisiyatifleri geliştirecektir.
• Çevre politikalarının etkin uygulanmasında kadınların rolü güçlendirilecektir.
• ‘’Çevreyi etkileyenler olarak kadınlar’’ ve ‘’çevreden etkilenenler olarak kadınlar’’ konusunda AB-Türkiye arasında canlı ve renkli bir diyalog zeminin oluşturulmasına olanak sağlayacaktır.
• Çevre ve doğa koruma konularında kadınların farkındalık ve kapasiteleri artırmak için bir dizi bileşik seminerler, uluslararası konferans, iletişim ağı ve diğer destekleyici eylemler yapılacaktır.
• AB faaliyetleriyle daha az ilgili bölge olan Karadeniz Bölgesi’nde Avrupa Birliği hakkında daha iyi bilginin ve anlayışın oluşmasını sağlayacaktır.
• Proje hedef gurubuna AB tarafından Türkiye’de sivil topluma yönelik olarak sağlanan destekler, AB kurumları ve bu kurumların işleyişi konusunda STÖ farkındalığının yaratılması yolu ile güçlü bir AB sinerjisi oluşturulacaktır.
• Kadınlar için ‘’Kadın ve Çevre için Avrupa İletişim Ağı’’ ile üyelerinin kurumsal kapasitelerini uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde arttırılacaktır. Bu şekilde STÖ arasında iyi yapılandırılmış canlı ve renkli bir diyalog kültürünün gelişimine katkı sağlanması yoluyla sivil katılımın güçlendirecektir.
• Proje çalışmalarını, usullerini, sonuçlarını ve herkesin projeyle tanışması amacıyla projede direkt olarak ilişkisi olmayan kişilere broşürler, yerel tv, radyo programları, promosyon ürünleri ve konferanslar gibi çeşitli yöntemler ile yaymak.

KAÇED’İN KADIN VE ÇEVRE PROJESİNDEN ANLAMLI KONFERANS-2KAÇED Başkanı Yeğen, proje çalışmasının son gününde ise katılımcılara yönelik Sümela Manastırı ve Zil Kalesi’nde gezi ve gözlem çalışması yapıldığını ifade etti.

KAÇED’İN KADIN VE ÇEVRE PROJESİNDEN ANLAMLI KONFERANS-10

Share
#

SENDE YORUM YAZ

7+3 = ?