• “DOĞU KARADENİZ KUŞLARI” KİTAP OLDU
  • KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKI TANITIM FİLMİ
  • EFSANE TÜRKÜ HAYDE’Yİ “DOĞA İÇİN ÇAL”DILAR
  • KARADENİZ’İN EN İYİ 10 TARİHİ YERİ

logo

KARADENİZ’İN BİYOLOJİK ZENGİNLİĞİ KANITLANDI

Ordu Üniversitesinin Melet Irmağı ve Turna Suyu mevkiinde yaptığı Karasal Omurgalı Faunası’nın tespiti araştırmasında elde edilen bulgular biyolojik zenginliğimizi ortaya koydu.


Karadeniz’in-Biyolojik-Zenginliği-Kanıtlandı-2 “Bir bölgedeki türlerin, genetik çeşitliliğin ve eko sistemlerin toplamı” şeklinde tanımlanan Biyolojik Zenginliğimizin farkındalığını arttırmak ve bu zenginliğimizi bilimsel çalışmalarla tescillemek amacıyla, Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Sevgili ve Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Onur Candan Üniversite çevresi, Melet Irmağı ve Turna Suyu mevkiinde yaptığı Karasal Omurgalı Faunası’nın tespiti araştırmasında önemli veriler elde ettiler.

Biyolojik çeşitliliğin tanınması ve korunması amacıyla yaklaşık 2 yıl önce Prof. Dr. Hasan Sevgili’nin yöneticiliğinde başlatılan “Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Karasal Omurgalı Faunasının İncelenmesi” projesi kapsamında, Prof. Dr. Hasan Sevgili ve Yrd. Doç. Dr. Onur Candan tarafından belirtilen alanlar içerisinde gözlem, fotoğraflama ve kayıt amaçlı arazi çalışmaları yapıldı. Geceleri alanı ziyaret etmesi muhtemel hayvanların tespit edilebilmesi amacıyla üniversite yerleşkesinde çeşitli noktalara gece – gündüz fotoğraf ve video çekebilen harekete duyarlı fotokapanlar yerleştirilerek 2 yıl boyunca izlemeye alındı.

Karadeniz’in-Biyolojik-Zenginliği-Kanıtlandı-3Yapılan çalışma sonucunda elde edilen verilere göre: İkiyaşamlılar (Amphibia), Sürüngenler (Reptilia), Kuşlar (Aves) ve Memeliler (Mammalia)’den oluşan dört omurgalı sınıfına ait yaklaşık 90 tür tespit edildi. Çift yaşarlar grubuna dahil olan kurbağa ve semenderlerden 4 tür; sürüngenler sınıfına dahil olan kaplumbağa, kertenkele ve yılanlardan 5 tür; kuşlar sınıfından 70’in üzerinde tür; memeliler sınıfından ikisi cins düzeyinde 9 türün üniversitemiz bölgesinde varlığı gözlemlendi.

Yerleşke içerisinde bulunan sürüngenlerden Benekli Kaplumbağa (Emys orbicularis) ile kuş türlerinden olan Çamur Çulluğu (Limosa limosa) dünya ölçeğinde nesli tehlike sınırında olan canlılar olması bakımından da ayrıca önem taşıyor. Bunun yanı sıra çalışmada Altın Çakal (Canis aureus), Karaca (Capreolus capreolus) ve Yaban Domuzu’nun (Sus scrofa) zaman zaman yerleşke çevresine yaklaştığı görüldü.

Karadeniz’in-Biyolojik-Zenginliği-Kanıtlandı-4Yapılan araştırma neticesinde, yerleşke ve çevresiyle ilişkili Melet ve Turnasuyu civarından 70’in üzerinde kuş türünün tespit edilmiş olması, alanın kuşlar açısından da önemli olduğuna işaret etmektedir. Yerleşke civarında mevcut sulak alanların korunması ve yapay sulak alanların oluşturulması ile özellikle su kuşlarının ziyaret yoğunluğunu arttıracağı düşünülmektedir.

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi ve civarında gerçekleştirilen bu çalışmada alınan sonuçlar, bölgenin faunistik yapısının zenginliğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Üniversitemiz yerleşke alanı ve yakın çevresi, zengin faunistik yapısıyla yalnızca bilimin değil aynı zamanda yaban hayatının da yuvası olduğunu göstermektedir.

Karadeniz’in-Biyolojik-Zenginliği-Kanıtlandı-5Projenin yaygın etkisi bağlamında, toplumun biyolojik çeşitliğe olan algısını güçlendirmek maksadıyla yürütülen çalışmaların önümüzdeki dönemde Ordu İlini kapsayacak şekilde genişletilmesi ve elde edilen verilerin kitaplaştırılarak halkın hizmetine sunulması planlanıyor. “Bir ülkenin en önemli doğal zenginliği biyolojik çeşitliliktir.” diyen projenin yürütücüsü Prof. Dr. Hasan Sevgili, insanların kendilerine yaşam alanları oluştururken, diğer canlılarında yaşamaya hakları olduğunun farkında olması gerektiğini vurgulayarak, hayvansal tür zenginliğimizi ortaya çıkaran bu tür çalışmalar ile biyolojik farkındalığın oluşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

10+5 = ?