• “DOĞU KARADENİZ KUŞLARI” KİTAP OLDU
  • KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKI TANITIM FİLMİ
  • EFSANE TÜRKÜ HAYDE’Yİ “DOĞA İÇİN ÇAL”DILAR
  • KARADENİZ’İN EN İYİ 10 TARİHİ YERİ

logo

02 Eylül 2014

UZUN VADELİ GÜRCİSTAN’DA KALACAKLAR DİKKAT!

Gürcistan’da 180 gün içinde 90 günden fazla kalacak vatandaşlarımızın uzun vadeli vize almak için yapmaları gereken işlemler açıklandı.


gürcistanvize1İşte Başkonsolosluktan Duyurulan ve Gürcistan’da 180 Gün İçinde 90 Günden Fazla Kalacak Vatandaşlarımızın Uzun Vadeli Vize Almak İçin Yapmaları Gereken İşlemler;

1. Gürcistan’da 1 Eylül tarihinde yürürlüğe giren yeni vize rejimi uyarınca tüm yabancı ülke vatandaşları 180 gün içinde en fazla 90 gün Gürcistan’da kalabileceklerdir. Bu çerçevede, bu tarihten sonra Gürcistan’da 180 gün içinde 90 günden fazla kalacak olan vatandaşlarımızın, önce Gürcistan’ın ülkemizdekidiplomatik temsilciliklerinden uzun vadeli vize almaları, daha sonra Gürcistan Adalet Bakanlığı’na bağlı Adalet Evlerine ikamet tezkeresi için müracaat etmeleri gerekmektedir.(Üçüncü bir ülkede oturma iznine veya çok girişli vizeye sahip bulunan vatandaşlarımızın,bulundukları bu ülkelerdeki Gürcü diplomatik temsilciliklerinden de uzun vadeli vize almaları mümkündür.)

Uzun vadeli vize başvuruları(Göçmen veya D kategori), https://www.geoconsul.gov.ge/en/register/visit internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Bu çerçevede, önce sitede kayıtlı başvuru formu doldurulmakta ve online olarak Gürcistan’ın ilgili diplomatik temsilciliğinden randevu alınmakta, bilahare alınan randevu çerçevesinde gerekli ilave belgelerle sözkonusu temsilciliğe bizzat gidilerek vize başvurusu tamamlanmaktadır.

Gürcistan’ın ülkemizdeki diplomatik temsilciliklerinin adres ve iletişim bilgilerine https://www.geoconsul.gov.ge/en/162.html internet bağlantısından ulaşılması mümkündür.

1 Eylül tarihinden önce Gürcistan’a giriş yapmış olup, halen Gürcistan’da bulunan ve ikamet tezkeresi almamış olan vatandaşlarımız da, uzun vadeli vize almak içinaynı yöntemi izleyecek,ancak başvuru/randevu merkezi olarak sitede kayıtlı listeden “ConsularDepartment, MFA of Georgia”yı seçecekler ve vize başvurularını Tiflis’teki Gürcistan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Bölümüne giderek yapacaklardır.

gürcistanvize22. Uzun vadeli vize başvurusu için gerekli belgeler aşağıda sunulmuştur:

– Son on yıl içinde düzenlenmiş, en az iki sayfası boş bulunan ve geçerlilik tarihi Gürcistan’dan alınacak vizenin süresinden en az üç ay fazla olan pasaport

– 50 Dolar vize ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, (Vize ücretinin yatırılacağı banka hesap numaralarına https://www.geoconsul.gov.ge/#!/en/feesAndFeeWaiver internet bağlantısından ulaşılması mümkündür.)

– 3×4 ebatlarında renkli fotoğraf

– Bireysel sağlık ve kaza sigortası

– Reşit olmayan veya engelli kişiler için veli ya da vasilerinin vekâleti

– Yasal temsilci aracılığıyla vize başvurusunda bulunulması durumunda, bu hususta düzenlenmiş vekâlet

– BaşvurusahibininGürcistan’da nerede kalacağını gösteren belge

– BaşvurusahibininGürcistan’daki kalış masraflarını nasıl karşılayacağını gösteren belge
Yukarıda belirtilenlere ek olarak Gürcistan’a geliş amacına göre başlıklar halinde aşağıda listelenen belgelerin de uzun vadeli vize başvurusu sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

Çalışma amaçlı Gürcistan’a gelecek vatandaşlarımız için

– Çalışma süresini ve ücret bilgisini içeren iş sözleşmesi veya

Vize başvurusunda bulunan kişinin Gürcistan’da çalışacağına dair ilgili Gürcü kamu kurumu ya da Gürcistan’da kayıtlı gerçek/kamu tüzel kişisi tarafından düzenlenen belge, (bu belge iş sözleşmesinin süresi ile ücret konusunda bilgiler içermelidir.)

– Başvuru sahibinin çalışmakta olduğu Türk veya yabancı şirket tarafından düzenlenen ve başvuru sahibinin çalışma amaçlı olarak Gürcistan’da bulunması gerektiğini gösterir belge

İş kurmak veya kazanç sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak için Gürcistan’a gelecek vatandaşlarımız için

– Gürcistan’da kayıtlı bir şirketin kurucusu, ortağı veya yasal temsilcisi olduğu hakkında ilgili Gürcü kurumundan alınan belge

Eğitim amaçlı Gürcistan’a gelecek vatandaşlarımız için

– Gürcistan’daki eğitim kurumu tarafından verilen kabul yazısı / öğrenci belgesi

– Değişim programlarıyla Gürcistan’a geliniyorsa, başvuru sahibinin halihazırdakiüniversitesi/eğitim kurumu tarafından düzenlenen öğrenci belgesi

Çalışma, iş kurma veya eğitim amaçlı Gürcistan’da bulunan/gelecek vatandaşlarımızın aile üyeleri için

– Akrabalık bağını gösteren belge (Nüfus kayıt örneği vb.)

– Yanına gelinen aile üyesinin Gürcistan’daki ikamet iznini gösterir belge

gürcistanvize33. Ayrıca,

– Vize başvurusunda ibraz edilen belgeler Gürcüce veya İngilizce olmalıdır.

– Bu dillerde düzenlenmeyen belgeler, onaylı Gürcüce veya İngilizce tercümeleriyle birlikte ibraz edilmelidir.

– Ülkemiz veya yabancı kurumlar tarafından düzenlenen belgeler Apostil tasdikli olarak ve onaylı (Gürcüce/İngilizce) tercümeleriyle birlikte ibraz edilmelidir.

4. Uzun vadeli vize başvuruları için ilave bilgiye ve ibraz edilmesi istenilen belge türleri hakkında daha ayrıntılı açıklamalara https://www.geoconsul.gov.ge/en/aboutUs internet bağlantısından ulaşılması mümkündür.

Uzun dönemli vizenin alınmasını müteakip, ikamet tezkeresi almak için, vize süresinin dolmasına en az 40 gün bulunması şartıyla, Adalet Bakanlığına bağlı Adalet Evlerine aşağıda listelenen belgelerle başvurulması gerekmektedir.

İkamet tezkeresi başvuru ücretinin,başvurunun cevaplanma süresine göre belirlendiği ve 10, 20 ve 30 günlük yanıt süreleri için sırasıyla 400, 330, 210 Lari olduğu açıklanmıştır.

Başvuruda bulunan herkesin ibraz edeceği belgeler aşağıda sunulmuştur:

– Başvuru formu (Adalet Evlerinde doldurulacaktır)

– Banka hesabında 3800 Gürcü Lari bulunduğuna dair dekont(Çalışma amaçlı Gürcistan’da bulunanların iş sözleşmesinde belirtilen maaş tutarı aylık 318 Lari’nin üzerinde olması durumunda, ayrıca bu dekontu ibraz etmelerine gerek yoktur.)

– Pasaport fotokopisi

Yukarıda belirtilen belgelere ek olarak başvuru sahibinin Gürcistan’da bulunma amacına göre ibraz etmesi gereken ilave belgeler aşağıda sunulmuştur:

– İş kurmak veya kazanç sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan vatandaşlarımız, şirket sahibi veya ortağı olduğuna dair belge,

– Çalışma amaçlı Gürcistan’da bulunan vatandaşlarımız, aylık maaş tutarını da gösteren iş sözleşmesi

– Eğitim amaçlı Gürcistan’da bulunan vatandaşlarımız,öğrenim belgesi,

– Çalışma/iş kurma veya eğitim amaçlı Gürcistan’da bulunan vatandaşlarımızın aile üyeleri, evlilik belgesi ve/veya nüfuskayıt örneği (ApostilliGürcüce tercümesi) ile aile üyesinin ikamet tezkeresi

Share
#

SENDE YORUM YAZ

7+9 = ?